เกาะ​ไซปรัส

gɔ̀ sai-pràt

意味
キプロス(島)
意味:英語
Cyprus
例文