ได้ยิน

dâyyin ダイイン

意味
聞こえる,〜と聞いた
意味:英語
[to] hear
例文