ก็ช่าง

gôr châang

意味
気にするな!
意味:英語
accordingly
例文