คู่สมรส

khûu sǒmrót クー ソムロット

意味
配偶者
夫婦
意味:英語
husband and wife;bride and groom
例文