กิเดโอน​

gì-de oon ギデオーン

意味
ギデオン
意味:英語
Gidʹe·on
例文