เดียว​ดาย

diaw daay ディヤオダーイ

意味
孤独
意味:英語
[to] be lonesome;be lonely;be solitary
例文