กระพือ

gra phɯɯ グラップー

意味
激しく振る,羽ばたく
意味:英語
spread ; circulate
flap
例文