เร่าร้อน

râw rɔ́ɔn ラオ ローン

意味
強烈な,猛烈な,激しい
心配で落ち着かない
意味:英語
[to] be anxious;be worried
例文