ภราดรภาพ

pharaadara-phâap パラーダラパープ

意味
兄弟関係
意味:英語
brotherhood; fraternity
例文