​น้ำเงิน​

nám ŋən ナム グン

意味
青い,青色の
意味:英語
[to be] blue ; dark blue ; navy blue
例文