ราบรื่น

râap rʉ̂ʉn ラープ ルーン

意味
スムーズに,円滑に
意味:英語
[to be] smooth;seamless
例文