​หมด​เนื้อ​หมด​ตัว

mòt nʉ́a mòt tua モッ ヌア モッ トゥア

意味
無一文の,全財産を失った
例文